Freinet onderwijs

Freinet_Pagina

Op de Vrijplaats krijgen kinderen de vrijheid om ervaringsgericht, onderzoekend, creërend en spelend te leren en worden zij uitgedaagd te experimenteren. De traditionele vernieuwingsideeën van de Franse kritische pedagoog Celestin Freinet (1896-1966) sluiten daar goed bij aan.

Uitgangspunten                         Freinet-onderwijs

Uitgangspunten                    Vrijplaats

Ervaringen van de kinderen zijn uitgangspunt
voor het onderwijs

In het atelier leren kinderen door te maken en hierover te reflecteren en te communiceren. De eigen ervaring is daarbij altijd het uitgangspunt.

Het onderwijs op de Vrijplaats sluit daar nauw bij aan. Projecten begonnen in het atelier worden gedeeld met de stamgroep. En andersom kan een vraag, onderzoek of project uit de groep verder worden uitgediept in het atelier.

Ontdekkend leren

Leren is niet opnemen wat anderen bedacht hebben, je leert pas echt als je al handelend experimenteel kunt zoeken en ontdekken en daar met anderen over kunt communiceren.

In het atelier is er ruimte voor onderzoek, experiment, nieuwsgierigheid, beweging en spel.

Ook in de groep krijgen kinderen de vrijheid om onderzoekend en spelend te leren en worden zij uitgedaagd om handelend te experimenteren en daar met anderen over te communiceren.

De organisatie van het klasse-leven ligt mede in handen van de kinderen

De leraar bepaalt niet eenzijdig wat er gebeurt, maar de groep en de leraar plannen in democratisch/ coöperatief overleg het werk.

Op de Vrijplaats betrekken de volwassenen de kinderen bij de organisatie van de dagelijkse gang van zaken en de keuze voor thema’s en projecten. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers plannen in overleg met de kinderen het werk. Ook in het atelier ligt de verantwoordelijkheid zowel bij de kinderen als bij de kunstenaars en andere experts.

Kinderen leren van de ervaringen van andere kinderen, volwassenen, culturen enz.. Waarbij de leerkracht diepte en structuur aanbrengt

De Vrijplaats gaat ervan uit dat het leren van kinderen een actief , construerend proces is dat gebeurt in interactie met anderen. Er wordt groot belang gehecht aan het leren van elkaar, van andere culturen en van de interactie tussen kinderen en leerkrachten, kunstenaars, ouders en andere volwassenen.

De leerkracht brengt in deze processen diepte en structuur aan.

De school is een coöperatieve leef- en werkgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten en ouders serieus worden genomen en samen de verantwoordelijkheid dragen.

Op de Vrijplaats ervaren kinderen hoe het is om onderdeel te zijn van een gemeenschap. Kinderen van alle leeftijden krijgen de mogelijkheid om met elkaar samen te werken aan eigen onderwerpen, zowel in het atelier als in school-brede projecten. Zo ontstaat een klasse-overstijgende manier van werken. Ook KDV en BSO zijn een integraal onderdeel van onze leef en werkgemeenschap.

Het werk van de leerlingen moet plaatsvinden in een voor hen zinvol verband.

De Vrijplaats wil kinderen een rijke leeromgeving bieden waarin gewerkt wordt aan thema’s die voor kinderen betekenis hebben. Ook bij het inoefenen en automatiseren van leerstof moet het doel voor de kinderen duidelijk zijn.

Kinderen hebben een natuurlijk verlangen naar ondervinden, betasten, spijkeren (maken), experimenteren en onderzoeken. Dit zou de school moeten stimuleren en voeden. Ook de drang van kinderen tot interactie met de omgeving krijgt in de Freinetschool een nieuwe dynamiek. Er is ruime aandacht voor (artistieke) expressie- en communicatiemiddelen.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en in staat zich op vele manieren uit te drukken.

Op de Vrijplaats worden kinderen uitgenodigd te leren door te doen, te ervaren, te experimenteren en daarover te communiceren. Kunst en Cultuur krijgen een centrale rol. Zo willen wij het mogelijk maken dat kinderen zich in verschillende talen uitdrukken en de eigen interesses/kwaliteiten steeds beter leren kennen.

Bron Freinetonderwijs:

http://www.freinet.nl/nl/uitgangspunten.html

Freinet, C. (2014). Pedagogie van het werk. Nij. Beets: De Freinetwinkel.