Het Schoolgebouw

BS De Vrijplaats

 

Het schetsen van een ideaal schoolgebouw voor De Vrijplaats is een belangrijke stap geweest in het ontwerpproces van ons onderwijs. Deze ervaring onderstreept daarmee onze visie op leren: al doende wordt inzicht en kennis geconstrueerd.

In De Vrijplaats is het atelier letterlijk in het hart van het gebouw geplaatst met verschillende toegangsdeuren vanuit de school en met directe toegang tot de binnentuin. Concentrisch rondom het atelier zijn de schoolruimtes geplaatst: een halfronde gang, kleine stamgroep-ruimtes en grote gemeenschappelijke werkruimtes. De werkruimtes hebben ieder een eigen toegang tot het schoolplein/buitenspeelplekĀ en kunnen door gebruik van flexibele wanden kleiner en groter worden gemaakt.

De gymzaal is buiten het gebouw geplaatst in verband met het geluid. Met het oog op de integrale aanpak en duurzaam gebruik van het gebouw kunnen de meeste ruimtes dubbel worden gebruikt, met uitzondering van de stamgroep-ruimtes en het kinderdagverblijf.

Een rond gebouw:

 

De buitenruimte bestaat uit een toegankelijk schoolplein, een besloten binnentuin en een ronde daktuin. Deze daktuin loopt via een loopbrug, over de gymzaal door naar de andere kant van het gebouw. Zo ontstaat een grote cirkel die uitnodigt om te bewegen. Binnentuin en daktuin vormen een belangrijke rol in de leeromgeving: aanschouwelijk natuuronderwijs, moestuin, weerstation en sterrenkijker zijn enkele van de mogelijkheden. De ruimtes buiten, maar ook binnen, stimuleren de kinderen nadrukkelijk om te bewegen.

 

Dia1

.

 

School in Vietnam

22
A creative and revolutionary new school in Vietnam has been constructed with a massive garden on its roof.