Hoe denken (toekomstige) ouders over basisschool De Vrijplaats?

IMG_3397 ouders

.

Op Facebook hebben we onze plannen voor De Vrijplaats gedeeld. Hieronder enkele reacties.

 

Liesbeth:

Ik zou wensen dat deze school een school gaat worden waarbij creativiteit een sterke positie inneemt naast het technologische welke zich ook in de wereld van het kind steeds verder opdringt.
Ik zou wensen dat er een hernieuwd respect voor de kinderen is in combinatie voor het zélf scheppen.
Uitgaan van hen eigen innerlijke creativiteit op vele gebieden en deze verder wakker maken.

 

Het zou in ALLE opzichten een school zijn waar ik zou willen werken en ook mijn kind op zou willen hebben!

 

 

Thea:

Zeer goed initiatief zeker in deze tijd. Het ontdekken, ervaren, handelend bezig zijn met materialen,  je creatieve brein ontwikkelen, super, ik wou dat IK een atelier had met uitdagende materialen en sturing van een kunstenaar. Creatieve kinderen zijn vaak slimme kinderen is mijn ervaring, het cognitieve staat veel te veel centraal lijkt wel.

Hoop dat het gaat lukken.

 

 

Ilse:

Als ouder vind ik het belangrijk dat mijn kinderen leren om creatief en innovatief te denken. Dat ze kunnen inspringen op nieuwe situaties, leren reflecteren op hun werk en gedrag en daarnaast leren samen te werken met anderen.

Door deze kwaliteiten denk ik dat mijn kinderen beter een plek kunnen vinden in de toekomstige maatschappij, die steeds aan veranderingen onderhevig is.

Een school met als middelpunt een atelier leert kinderen om beter te kijken en na te denken. Bovenstaande benoemde kwaliteiten worden naar voren gebracht, kwaliteiten waar binnen het huidige onderwijs te weinig tijd aan wordt besteed en te weinig ruimte wordt gegeven.

 

 

Ook stelden we in een online-enquête enkele vragen. Hieronder een kleine greep uit de antwoorden.

 

Wat vind je als ouder belangrijke aspecten in de keuze voor een school?

Mijn kind moet zich daar prettig en veilig voelen.

Sfeer, deskundigheid leerkrachten, ruimte.

Kind centraal, veel aandacht voor sociale ontwikkeling, voor spelen, aandacht voor het proces naast het resultaat, fijne normen en waarden, aandacht voor keuze van het kind.

Dat er binnen het bieden van reguliere vakken en kaders veel ruimte is voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Geen kind is hetzelfde en uniformiteit is een dooddoener.

Respect, goed onderwijs, aandacht voor kinderen.

Tijd voor bijzondere kinderen.

Dichtbij, eigenheid van het kind voorop, respect voor tempo en recht op kind blijven.

Dat de kinderen zich veilig voelen en veilig zijn. Pestbeleid.

De beoordeling van de schoolinspectie, afstand van huis, algeheel goed gevoel/sfeer.

Visie van de school, populatie, ligging.

Prettige/veilige sfeer en in de buurt.

Creativiteit, aandacht, vrijheid, veiligheid, weg met stereotypering, plezier, moderne pedagogiek.

Rust, begeleiding, les, aandacht voor het individu, aandacht voor sfeer (pestprotocol).

 

 

Wat denk je dat jouw kind belangrijk vindt in een school?

Een plek waar genoeg uitdaging is en waar het ook graag naar toe gaat.

Aardige juffen en meesters gezelligheid, veiligheid, kleuren, licht, samenhang, thuisgevoel, uitdaging.

Uitgedaagd worden, vriendjes maken goede sfeer, aardige en kundige leraren met hart voor het vak en kind.

Ontdekken en doen.

Fijne tijd, spelen, inspiratie opdoen, vrienden.

Vriendjes / vriendinnetjes uit de buurt, breed aanbod lessen.

 

 

Wat vind je ervan als een atelier het hart van de school is?

Een goed idee. Dat kan de creatieve kant van het kind naar boven halen wat ook bijdraagt aan de algemene ontwikkeling.

FANTASTISCH!!!

Top.

Geweldig.

Uitdagend maar misschien niet voor elk kind even fijn.

Super!

 

Wat vind je ervan als kunst en cultuur een grote plaats in het onderwijs innemen?

Positief, vooral als het de eigen keuze van het kind is, heel goed! Vanwege het creatieve en de raakvlakken die kunst met de maatschappij heeft.

Belangrijk, evenals sport. In die gebieden kunnen kinderen hun eigen interesses ontdekken en hun eigen mentale en fysieke krachten leren.

Geweldig.

Zeker nodig als het niet van de normale lestijd afgaat.

Niet belangrijk, niet interessant, wel leuk maar geen prioriteit.

Fijn meerwaarde.

Klinkt goed. Prima! Als ouder: zeer fijn, maar het moet niet verplicht buiten de lijntjes kleuren creatief zijn: sommige kinderen zijn immers helemaal niet blij met creatieve vakken in overdosis.

Ben ik helemaal voor (heb zelf een creatief beroep), maar niet als het ten koste gaat van het leerplan en niet als het gedwongen wordt opgelegd aan kinderen die er minder voor openstaan.

 

 

Wat vind je van de rol van het atelier wat betreft het zelf meebeslissen, zelf projecten beginnen?

Een heel goed idee!

Goed.

Klinkt spannend.

Als het over verschillende disciplines verdeeld (kunst/techniek/ filosofie etc) lijkt me dat leuk en het gevoel van autocratie vergrotend.

Op zich een mooi idee, maar nogmaals niet ten koste van het reguliere onderwijs.

21 century

Lijkt mij zelf te gek, ben zelf ook creatief maar ontdekte pas rond mijn 38ste dat ik het zo leuk vond.

Noodzaak omdat het bepaalt hoe jij je als kind kunt ontwikkelen.

Ruimte voor dingen is goed, maar laat het niet te gemiddeld worden omdat een kunstenaar niet voor niets een professional is.

 

 

Hoe denk je over de buurtfunctie van een school?

De school kan dan activiteiten organiseren waar ook ouders of andere buurtbewoners naar toe kunnen gaan en zo de samenhang in de buurt te bevorderen.

Heel belangrijk, voor zowel ouders als kinderen.

Het zou mooi zijn als de school ene bredere functie heeft dan alleen rekenen, schrijven van 8.30 – 15.15. Hoe levendiger en meer verdieping wordt aangeboden op een school, hoe meer het een ‘totaal aanbod’ ademt.

Zo zou het altijd moeten zijn.

Belangrijk een extra kracht, betrokkenheid vergroot hierdoor.

Kan een plek zijn voor bijeenkomsten in de avonden Super belangrijk.

Zeeeer leuke toevoeging als een school het thuis is van verschillende bevolkingsgroepen binnen een wijk! Heb je zelf geen opa of oma, dan zie je ze wellicht wel uit je buurt op jouw tweede thuis; school!

De school is geen afgesloten gemeenschap, maar staat in een buurt. Samen leren van elkaar en ontdekken wat er binnen deze buurt gebeurt. Samen naar de bakker, de kapper etc

 

 

Wat vind je ervan als school en opvang nauw bij elkaar betrokken zijn?

Belangrijk voor duidelijkheid en veiligheid.

Mijn kinderen gaan niet naar de opvang, maar mocht dat wel het geval zijn, zou ik een nauwe betrokkenheid (uiteraard) alleen maar toejuichen.

Heel goed dat de leerling niet teveel hoeft te schakelen en de school en opvang en soort tweede thuis worden.

Perfect goed.

Aardig, maar na school moet ook echt NA school zijn. Dat wat je overdag hebt beleefd wil je misschien niet perse meenemen in je vrije tijd hetgeen ik hoop dat bso is voor een kind…

Heel belangrijk Praktisch.

Goed. Kinderen zijn vaak anders op de opvang dan op school, kan worden vergeleken en wellicht bevordert dat de communicatie.

Prima idee, nu lijken het wel gescheiden werelden waardoor je kind een omschakeling moet maken gedurende de dag.