Onderwijsconcept

pijlers Vrijplaats

 

.

.

Het onderwijs op de Vrijplaats berust op 3 pijlers. Het kloppend hart van de school is het autonome atelier, waar kinderen als gelijken naast en met kunstenaars kunnen werken aan hun eigen vrije werk. Het onderwijs is georganiseerd volgens Freinet technieken en de organisatie van de onderbouw en geïntegreerde voorschoolse voorzieningen zijn geïnspireerd op de praktijk van Reggio Emilia. Met deze drie pijlers geven wij invulling aan een betekenisvolle leeromgeving en kind gestuurde pedagogiek. Wij borduren voort op bestaande en beproefde opvattingen over onderwijs en opvoeding, maar vanuit een actueel perspectief.

 

De samenhang van de 3 pijlers van onze buurtschool is niet toevallig. Ook traditioneel heeft in Freinetscholen en in de kindercentra van Reggio Emilia het atelier een belangrijke positie, vanuit de opvatting dat kinderen enthousiaste makers zijn en een natuurlijke behoefte hebben zich uit te drukken in vele expressieve talen. Onze opvatting over het autonome atelier verbindt de meer traditionele uitwerking van de ateliers in Freinet en Reggio met de actuele kunstenaarspraktijk, waarmee ruimte wordt gemaakt voor kritisch denken, interdisciplinariteit, conceptvorming en artistiek onderzoek. Het atelier biedt aan kinderen niet alleen een rijke leeromgeving, maar ook ruimte voor spontane, informele leerprocessen, en weet daarmee de verbinding te leggen tussen de wereld binnen en de wereld buiten de school.

De bijzondere bijdrage die het atelier levert aan de onderwijsopvatting van onze school wordt onderbouwd vanuit onderzoek en theorievorming binnen ons vakgebied, de kunsteducatie. De manier waarop wij het atelier definiëren als autonome zone, waar regels tijdelijk kunnen worden opgeheven, heeft verwantschap met de door kinderen gerunde ateliers van Room 13. Onderzoek naar Room 13 laat zien op welke manier deze democratische leeromgeving bijdraagt aan de creatieve en sociale ontwikkeling van kinderen (Adams & Owens, 2015).