Reacties

De Vrijplaats is een democratische school waarbinnen kinderen, ouders, medewerkers, directie en bestuur een gemeenschap vormen: eigenwijs, eigentijds en vernieuwend. Wij willen een algemene, voor alle kinderen toegankelijke buurtschool zijn.

Omdat we het belangrijk vinden te weten hoe kinderen, ouders en kunstenaars denken over onze plannen, hebben we al in de conceptfase op verschillende manieren onze ideeën gedeeld. We hebben kinderen met ervaring met een atelier op school geïnterviewd. Ouders en kunstenaars vulden online een enquête in of reageerden op Facebook of per mail.